Invitasjon til basistrening

Idrettshøgskolen gjentar de to siste års konsept med basistrening for unge utøvere -se vedlagte invitasjon. Basert på antall deltagere, oppfatter vi at dette er et attraktivt tilbud som utfyller eksisterende treningstilbud for barn og unge på en god måte. I fjor var det på det meste ca 200 deltagere. Idrettshøgskolen er stolt av å kunne bidra med kompetanse til aktivitet for Altas barn og unge.

 

Hensikten med tilbudet er også at trenere skal utvikle egen kompetanse innen basistrening. Det er derfor en forutsetning for å inkludere denne treninga i de enkelte gruppenes opplegg at minimum en trener fra gruppa stiller opp. Dette er også avgjørende for at kvaliteten på treningene skal bli best mulig. Vi ber om at dere sprer informasjonen i egen organisasjon. Ta kontakt hvis dere har spørsmål!

 

 

Mvh

Carsten G. Rolland

Instituttleder

Idrettshøgskolen

     

Tlf:     784 50 225

Mobil: 951 22 864

E-post: carsten.g.rolland@uit.no

 

Sponsorer

Sosiale Medier

Støtt oss!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift