Bossekop UL

Sport1 Cup

Sport1 Cup

..

Vi ønsker velkommen til Sport1 cup 2018.

Sport 1 Alta og BUL Fotball ønsker dere velkommen til vår tradisjonsrike

Kick-off turnering for aldersbestemte lag

Sport1 Cup 2018

 

 

                                                                                                              

 

Hvilke lag deltar/klasseinndeling?

Sport1 Cup er godkjent av Finnmark fotballkrets (FFK) og er åpen for påmelding i følgende klasser:

Klasse   Bane     Aldersbestemmelser

G11        7’er        Spillere må være under 11 år, men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse

J11         7’er        Spillere må være under 11 år, men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse

G13        7’er        Spillere må være under 13 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse

J13         7’er        Spillere må være under 13 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse

G15        7’er        Spillere må være under 15 år, men ha fylt 11 år, ved årets begynnelse

J15         7’er        Spillere må være under 15 år, men ha fylt 11 år, ved årets begynnelse

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse en klasse ved få påmeldte lag.

I 2018 gjennomføres turneringen som en ren 7’er turnering for alle klasser.

OBS! Kun lag fra klubber tilknyttet NFF kan delta. Sammensatte lag tillates ikke uten godkjenning av lokal fotballkrets.

Alle spillere må være spilleberettiget for klubben. Det gis ikke dispensasjon for å benytte spillere fra andre klubber.

Det gis ikke dispensasjon for bruk av overårige spillere ut over allerede innvilgede dispensasjon av lokal krets i henhold til breddereglementets § 2-4.

Hvor mange lag deltar?

De siste årene har turneringen hatt over 120 deltakende lag fra Finnmark og Nord-Troms. Vi skal gjøre vårt ytterste for at også ditt lag skal få plass, selv om vi hvert år er opp mot øvre grense i forhold til hva det er plass til i Finnmarkshallen og på COOP-banen.

Hvordan melder man seg på?

Påmelding: https://www.profixio.com/reg/sport1-cup-2018

All betaling for påmelding skjer via faktura til lagets klubb. Ingen enkelt lag skal betale direkte til arrangør. Betaling skal være utført før turneringsstart.

Frist for påmelding er mandag 26. mars 2018. Spillerlistene skal registreres i Profixio.

Vær tidlig ute i år også, så er dere sikker på at deres lag får delta. Erfaringsmessig blir det nødvendig å gjøre særskilte tilpasninger for enkelte lag, og da er det til stor hjelp at lagene er påmeldt i god tid!

 

www.sport1.no

 

 

Når starter turneringen?

Sport1 Cup 2018 starter fredag 13. april. Nærmere klokkeslett kommer i kampoppsettet. Vi forsøker å gjøre tilpasninger slik at det passer best mulig for ditt lag (jfr. reisetider med mer).

Hvilken bane spilles kampene på?

Kampene spilles i Finnmarkshallen på kunstgress. Hallen er delt opp i 7’er baner iht. spilleregler og retningslinjer for spill på små baner.

Premiering

Premier til 1. 2. og 3.plass i hver klasse med sluttspill. Det vil også bli utdelt en fair-play pris.
Medaljeutdeling for J/G-11 søndag kl. 1400.

Utveksling av spillere mellom lagene

Keepere som står i mål på flere lag kan flyttes fritt i sin årsklasse. Utespillere som hentes som keepere, unntas regelen om lagrullering. Når alle spillerne i en tropp har spilt kamp for det andre laget, kan man begynne rulleringen på nytt. Før hver kamp skal lagene registrere hvilke spillere de har hentet fra et annet lag, dette gjøres i sekretariatet.

Turneringsspill/kampoppsett

Lagene deles inn i puljer og spiller seriesystem i innledende kamper. Det er ikke sluttspill for de yngste klassene, og det blir heller ikke satt opp resultattabell for disse klassene. Sluttspillet for de øvrige klassene skjer etter cup-systemet. Alle lagene er garantert 4 kamper. Der ikke annet er bestemt, følges NFF’s regler for fotball på små baner.

Turneringsreglementet ligger for øvrig på www.bul-alta.no/fotball

 

Lagansvarliges oppgaver

I en turnering for barn og ungdom må sikkerhet og ansvar tas på alvor. For å oppfylle våre krav til sikkerhet og erstatning må alle klubbene oppgi en hovedansvarlig ved påmelding. I tillegg skal lagene være representert med en hovedansvarlig (lagleder) for laget. Lag som innkvarteres skal ha minimum to voksne som følger laget.

Ankomst

Når laget ankommer Sport1 Cup 2018 må lagleder henvende seg for registrering. Spillere skal registreres i profixio før turneringsstart.

Annen informasjon lastes ned fra hjemmeside, www.bul-alta.no.

Hvor skal lagene bo og sove?

Lagene tilbys overnatting på diverse skoler i Alta, informasjon om hvilke skoler som tildeles blir sendt ut til hvert lag. Ta med sovepose og liggeunderlag. Se eget avsnitt om priser for overnatting.

Lagledere har ansvar for ro og orden. Før laget forlater skolen ved turneringens slutt, skal lagleder overlevere klasserommet ryddet og rengjort. Vakthavende på skolen kontaktes for kontroll og kvittering. Erstatning for skade vil bli belastet det laget som har ansvar for sitt rom/avdeling.

Hvor kan lagene spise?

Under turneringen vil det være åpen kafe i Finnmarkshallen og på COOP-banen, med mulighet for alle å kjøpe middag.

Det vil være eget utsalgssted for allergivennlig mat.

Avgifter og priser

Frokost kl. 07.00 – 09.00               kr. 75,-

Middag                                                kr. 75,-

Maten serveres i kafeen i Finnmarkshallen.                                                                                    

Påmeldingsavgift:                           kr 1400,-

Overnatting pr. spiller                   kr 200,-                                                              

BUL sender fellesfaktura til hver klubb.

I tillegg til Sport1 cup for G/J-11, G/J-13 og G/J-15 13-15 april så ønsker vi å gi et tilbud til G/J-09-10 klassene til lagene i Alta.
Dette blir en turnering som går i håndballhallen (5’er) i Finnmarkshallen kun på lørdagen (14. april), og det blir spilt med en futsalball som er tilpasset barn.

Fint om dere videresender denne mailen til de respektive trenerne på kullene.

Spilletid og antall kamper settes opp etter at påmeldingsfristen er gått ut (26. mars).

 

PS: Merk i påmeldingen om dere stiller med «rene» lag (eks. G09 eller G10), dette for å hjelpe oss med å sette opp grupper i rene årsklasser.

Link til påmeldingssiden: https://www.profixio.com/reg/sport1-cup-g-j-09-2018

Kontaktinformasjon:

BUL Fotball

Thomasbakkveien 22, 9513 Alta

Kontortid: 09:00-16:00

950 00692     E-post: fotball@bul-alta.no

Kontaktpersoner; Turneringsleder Thorbjørn Jungård, 99035980.
Kontaktpersoner i forkant av turneringen; BUL kontoret, 95000692.

 

Velkommen til Sport1 Cup 2018

 

 

 

 

 


Bossekop Ungdomslag
Postadresse: Thomasbakkveien 22
9513, Alta

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift