Bossekop UL

Sport1 Cup

Sport1 Cup

INVITASJON

Sport1 Cup del 1 2019

11`er turnering for G og J 15/17, 5.-7. april

Sport 1 Alta og BUL Fotball ønsker dere velkommen til vår tradisjonsrike

Kick-off turnering for aldersbestemte lag

Sport1 Cup 2019 - G/J 15 & 17 11’er

Hvilke lag deltar/klasseinndeling?

Sport1 Cup er godkjent av Finnmark fotballkrets (FFK) og er åpen for påmelding i følgende klasser:

Klasse Bane Spilletid Aldersbestemmelser

G17 11’er 1 x 35 min Spillere må være født etter 01.01.2002 og før 01.01.2005

J17 11’er 1 x 35 min Spillere må være født etter 01.01.2002 og før 01.01.2005

G15 11’er 1 x 35 min Spillere må være født etter 01.01.2004 og før 01.01.2007

J15 11’er 1 x 35 min Spillere må være født etter 01.01.2004 og før 01.01.2007

Kamplengden kan bli endret når man vet hvor mange lag som blir påmeldt.

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse en klasse ved få påmeldte lag.

I 2019 gjennomføres turneringen som en ren 11’er turnering for de eldste gutt- og jenteklassene (G15/17 og J15/17).

OBS! Kun lag fra klubber tilknyttet NFF kan delta. Sammensatte lag tillates ikke uten godkjenning av lokal fotballkrets.

Alle spillere må være spilleberettiget for klubben. Det gis ikke dispensasjon for å benytte spillere fra andre klubber.

Det gis ikke dispensasjon for bruk av overårige spillere ut over allerede innvilgede dispensasjon av lokal krets i henhold til breddereglementets § 2-4.

Hvor mange lag deltar?

De siste årene har turneringen hatt over 120 deltakende lag fra Finnmark og Nord-Troms. Vi skal gjøre vårt ytterste for at også ditt lag skal få plass, selv om vi hvert år er opp mot øvre grense i forhold til hva det er plass til i Finnmarkshallen.

Hvordan melder man seg på?

Påmelding: https://www.profixio.com/reg/sport1-cup-del-1-2019

All betaling for påmelding skjer via faktura til lagets klubb. Ingen enkelt lag skal betale direkte til arrangør. Betaling skal være utført før turneringsstart. Frokost bestilles også lagvis via linken, og blir servert i Finnmarkshallen.

Frist for påmelding er fredag. 29. mars 2019. Spillerlistene skal registreres i Profixio.

Vær tidlig ute i år også, så er dere sikker på at deres lag får delta. Erfaringsmessig blir det nødvendig å gjøre særskilte tilpasninger for enkelte lag, og da er det til stor hjelp at lagene er påmeldt i god tid!

www.sport1.no

Når starter turneringen?

Sport1 Cup del 1 2019 starter fredag 5. april. Nærmere klokkeslett kommer i kampoppsettet. Vi forsøker å gjøre tilpasninger slik at det passer best mulig for ditt lag (jfr. reisetider med mer).

Hvilken bane spilles kampene på?

Kampene spilles i Finnmarkshallen på 11’er bane.

Premiering

Premier til 1. 2. og 3.plass i hver klasse. Det vil også bli utdelt en fair-play pris.

Utveksling av spillere mellom lagene

Keepere som står i mål på flere lag kan flyttes fritt i sin årsklasse. Utespillere som hentes som keepere, unntas regelen om lagrullering. Når alle spillerne i en tropp har spilt kamp for det andre laget, kan man begynne rulleringen på nytt. Før hver kamp skal lagene registrere hvilke spillere de har hentet fra et annet lag, dette gjøres i sekretariatet.

Turneringsspill/kampoppsett

Lagene deles inn i puljer og spiller seriesystem i innledende kamper. Det er ikke sluttspill for de yngste klassene, og det blir heller ikke satt opp resultattabell for disse klassene. Sluttspillet for de øvrige klassene skjer etter cup-systemet. Der ikke annet er bestemt, følges NFF’s regler.

Turneringsreglementet ligger for øvrig på www.bul-alta.no/fotball

Lagansvarliges oppgaver

I en turnering for barn og ungdom må sikkerhet og ansvar tas på alvor. For å oppfylle våre krav til sikkerhet og erstatning må alle klubbene oppgi en hovedansvarlig ved påmelding. I tillegg skal lagene være representert med en hovedansvarlig (lagleder) for laget. Lag som innkvarteres skal ha minimum to voksne som følger laget.

Ankomst

Når laget ankommer Sport1 Cup 2019 må lagleder henvende seg for registrering. Spillere skal registreres i profixio før turneringsstart.

Annen informasjon lastes ned fra hjemmeside, www.bul-alta.no.

Hvor skal lagene bo og sove?

Lagene tilbys overnatting på Alta Ungdomsskole, i tillegg jobber vi med flere alternativer og håper å ha alt på plass i god tid før turneiringsstart. Informasjon om hvilke skoler som tildeles blir sendt ut til hvert lag. Ta med sovepose og liggeunderlag. Se eget avsnitt om priser for overnatting.

Lagledere har ansvar for ro og orden. Før laget forlater skolen ved turneringens slutt, skal lagleder overlevere klasserommet ryddet og rengjort. Vakthavende på skolen kontaktes for kontroll og kvittering. Erstatning for skade vil bli belastet det laget som har ansvar for sitt rom/avdeling.

Hvor kan lagene spise?

Under turneringen vil det være åpen kafe i Finnmarkshallen.

Avgifter og priser

Påmeldingsavgift: kr 1500,-

Frokost pr. utøver kr 75,-

Overnatting pr. utøver kr 200,-

BUL sender fellesfaktura til hver klubb.

Kontaktinformasjon:

BUL Fotball

Thomasbakkveien 22, 9513 Alta

Kontortid: 09:00-16:00

Tlf. 950 00692

E-post: fotball@bul-alta.no

INVITASJON

Sport1 Cup del 2 2019

5’er og 7’er turnering for G og J 9-11-13, 26.-28. april

Sport 1 Alta og BUL Fotball ønsker dere velkommen til vår tradisjonsrike

Kick-off turnering for aldersbestemte lag

Sport1 Cup 2019 - G/J 9-11-13 5’er og 7’er


Hvilke lag deltar/klasseinndeling?

Sport1 Cup er godkjent av Finnmark fotballkrets (FFK) og er åpen for påmelding i følgende klasser:

Klasse Bane Spilletid Aldersbestemmelser

G13 7’er1 x 18 min Spillere må være født etter 01.01.2006 og før 01.01.2009

J13 7’er1 x 18 min Spillere må være født etter 01.01.2006 og før 01.01.2009

G11 7’er 1 x 18 min Spillere må være født etter 01.01.2008 og før 01.01.2010

J11 7’er 1 x 18 min Spillere må være født etter 01.01.2008 og før 01.01.2010

G9 5’er 1 x 18 min Spillere må være født etter 01.01.2010 og før 01.01.2013

J9 5’er 1 x 18 min Spillere må være født etter 01.01.2010 og før 01.01.2013

Kamplengden kan bli endret når man vet hvor mange lag som blir påmeldt.
Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse en klasse ved få påmeldte lag.
Vi ber om at lag i de yngste klassene (G/J 9-11) så langt det lar seg gjøre melder på lag i rene årsklasse, eks. BUL G08, G09, G10 og G11, dette for å få så jevne kamper som mulig.

I 2019 gjennomføres turneringen som 5’er turnering for G/J 9 og 7'er turnering for G/J 11-13.

OBS! Kun lag fra klubber tilknyttet NFF kan delta. Sammensatte lag tillates ikke uten godkjenning av lokal fotballkrets.

Alle spillere må være spilleberettiget for klubben. Det gis ikke dispensasjon for å benytte spillere fra andre klubber.

Det gis ikke dispensasjon for bruk av overårige spillere ut over allerede innvilgede dispensasjon av lokal krets i henhold til breddereglementets § 2-4.

Hvor mange lag deltar?

De siste årene har turneringen hatt over 120 deltakende lag fra Finnmark og Nord-Troms. Vi skal gjøre vårt ytterste for at også ditt lag skal få plass, selv om vi hvert år er opp mot øvre grense i forhold til hva det er plass til i Finnmarkshallen.

Hvordan melder man seg på?

Påmelding:https://www.profixio.com/reg/sport1-cup-del-2-g-j-9-11-13-2019

All betaling for påmelding skjer via faktura til lagets klubb. Ingen enkelt lag skal betale direkte til arrangør. Betaling skal være utført før turneringsstart. Frokost bestilles også lagvis via linken, og blir servert i Finnmarkshallen.

Frist for påmelding er fredag 19. april 2019. Spillerlistene skal registreres i Profixio.

Vær tidlig ute i år også, så er dere sikker på at deres lag får delta. Erfaringsmessig blir det nødvendig å gjøre særskilte tilpasninger for enkelte lag, og da er det til stor hjelp at lagene er påmeldt i god tid!

www.sport1.no

Når starter turneringen?

Sport1 Cup del 2 2019 starter fredag 26. april. Nærmere klokkeslett kommer i kampoppsettet. Vi forsøker å gjøre tilpasninger slik at det passer best mulig for ditt lag (jfr. reisetider med mer).

Hvilken bane spilles kampene på?

Kampene spilles i Finnmarkshallen

Premiering

Premier til 1. 2. og 3.plass i hver klasse. Det vil også bli utdelt en fair-play pris.

Utveksling av spillere mellom lagene

Keepere som står i mål på flere lag kan flyttes fritt i sin årsklasse. Utespillere som hentes som keepere, unntas regelen om lagrullering. Når alle spillerne i en tropp har spilt kamp for det andre laget, kan man begynne rulleringen på nytt. Før hver kamp skal lagene registrere hvilke spillere de har hentet fra et annet lag, dette gjøres i sekretariatet.

Turneringsspill/kampoppsett

Lagene deles inn i puljer og spiller seriesystem i innledende kamper. Det er ikke sluttspill for de yngste klassene, og det blir heller ikke satt opp resultattabell for disse klassene. Sluttspillet for de øvrige klassene skjer etter cup-systemet. Der ikke annet er bestemt, følges NFF’s regler.

Turneringsreglementet ligger for øvrig på www.bul-alta.no/fotball

Lagansvarliges oppgaver

I en turnering for barn og ungdom må sikkerhet og ansvar tas på alvor. For å oppfylle våre krav til sikkerhet og erstatning må alle klubbene oppgi en hovedansvarlig ved påmelding. I tillegg skal lagene være representert med en hovedansvarlig (lagleder) for laget. Lag som innkvarteres skal ha minimum to voksne som følger laget.

Ankomst

Når laget ankommer Sport1 Cup 2019 må lagleder henvende seg for registrering. Spillere skal registreres i profixio før turneringsstart.

Annen informasjon lastes ned fra hjemmeside, www.bul-alta.no.

Hvor skal lagene bo og sove?

Lagene tilbys overnatting på Alta Ungdomsskole, i tillegg jobber vi med flere alternativer og håper å ha alt på plass i god tid før turneiringsstart. Informasjon om hvilke skoler som tildeles blir sendt ut til hvert lag. Ta med sovepose og liggeunderlag. Se eget avsnitt om priser for overnatting.

Lagledere har ansvar for ro og orden. Før laget forlater skolen ved turneringens slutt, skal lagleder overlevere klasserommet ryddet og rengjort. Vakthavende på skolen kontaktes for kontroll og kvittering. Erstatning for skade vil bli belastet det laget som har ansvar for sitt rom/avdeling.

Hvor kan lagene spise?

Under turneringen vil det være åpen kafe i Finnmarkshallen.

Avgifter og priser

Påmeldingsavgift: G/J 11-13 kr 1500,-

G/J 9 kr 500,-

Frokost pr. utøver kr 75,-

Overnatting pr. utøver kr 200,-

BUL sender fellesfaktura til hver klubb.

Kontaktinformasjon:

BUL Fotball

Thomasbakkveien 22, 9513 Alta

Kontortid: 09:00-16:00

Tlf. 950 00692

E-post: fotball@bul-alta.no

Velkommen til Sport1 Cup 2019


Bossekop Ungdomslag
Postadresse: Thomasbakkveien 22
9513, Alta

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift