Ekstraordinært årsmøte, utsatt!! Ny dato er ikke fastsatt.

Utsatt!!

Ekstraordinært årsmøtet avholdes torsdag 24.mai kl. 1900 på Thon Hotel Alta, Sentrum.   Saksliste : 1      Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 2      Vedta idrettslagets budsjett, eventuelt revidert budsjett. 3      Foreta følgende valg. a.       Styreleder   For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov paragraf 5 til 8. Velkommen til årsmøte!  

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift