Bossekop UL

Sport1 Cup

Sport1 Cup

INVITASJON

Sport1 Cup 2017

7`er turnering for aldersbestemt fotball, 21.-23.april

Sport 1 Alta og BUL Fotball ønsker dere velkommen til vår tradisjonsrike

Kick-off turnering for aldersbestemte lag

Sport1 Cup 2017

Hvilke lag deltar/klasseinndeling?

Sport1 Cup er godkjent av Finnmark fotballkrets (FFK) og er åpen for påmelding i følgende klasser:

Klasse   Bane     Spilletid                                Aldersbestemmelser

G11-12 7’er        1 x 18 min           Spillere må være under 12 år, men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse

J11-12   7’er        1 x 18 min          Spillere må være under 12 år, men ha fylt 8 år, ved årets begynnelse

G13-14 7’er        1 x 18 min           Spillere må være under 14 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse

J13-14   7’er        1 x 18 min          Spillere må være under 14 år, men ha fylt 9 år, ved årets begynnelse

G15-16 7’er        1 x 18 min           Spillere må være under 16 år, men ha fylt 11 år, ved årets begynnelse

J15-J17 7’er        1 x 18 min          Spillere må være under 17 år, men ha fylt 11 år, ved årets begynnelse

 

Arrangøren forbeholder seg retten til å avlyse en klasse ved få påmeldte lag.

I 2017 gjennomføres turneringen som en ren 7’er turnering for alle klasser.

OBS! Kun lag fra klubber tilknyttet NFF kan delta. Sammensatte lag tillates ikke uten godkjenning av lokal fotballkrets.

Alle spillere må være spilleberettiget for klubben. Det gis ikke dispensasjon for å benytte spillere fra andre klubber.

Det gis ikke dispensasjon for bruk av overårige spillere ut over allerede innvilgede dispensasjon av lokal krets i henhold til breddereglementets § 2-4.

Hvor mange lag deltar?

De siste årene har turneringen hatt over 120 deltakende lag fra Finnmark og Nord-Troms. Vi skal gjøre vårt ytterste for at også ditt lag skal få plass, selv om vi hvert år er opp mot øvre grense i forhold til hva det er plass til i Finnmarkshallen og på COOP-banen.

Hvordan melder man seg på?

Påmelding: https://profixio.com/reg/sport1-cup

All betaling for påmelding skjer via faktura til lagets klubb. Ingen enkelt lag skal betale direkte til arrangør. Betaling skal være utført før turneringsstart. Frokost bestilles også lagvis via linken, og blir servert i Finnmarkshallen.

Frist for påmelding er mandag 10. april 2017. Spillerlistene skal registreres i Profixio.

Vær tidlig ute i år også, så er dere sikker på at deres lag får delta. Erfaringsmessig blir det nødvendig å gjøre særskilte tilpasninger for enkelte lag, og da er det til stor hjelp at lagene er påmeldt i god tid!

 

www.sport1.no

 

 

Når starter turneringen?

Sport1 Cup 2017 starter fredag 21. april. Nærmere klokkeslett kommer i kampoppsettet. Vi forsøker å gjøre tilpasninger slik at det passer best mulig for ditt lag (jfr. reisetider med mer).

Hvilken bane spilles kampene på?

Kampene spilles i Finnmarkshallen og ute på COOP-banen, på kunstgress. Hallen er delt opp i 7’er baner iht. spilleregler og retningslinjer for spill på små baner.

Premiering

Premier til 1. 2. og 3.plass i hver klasse med sluttspill. Det vil også bli utdelt en fair-play pris.

Utveksling av spillere mellom lagene

Keepere som står i mål på flere lag kan flyttes fritt i sin årsklasse. Utespillere som hentes som keepere, unntas regelen om lagrullering. Når alle spillerne i en tropp har spilt kamp for det andre laget, kan man begynne rulleringen på nytt. Før hver kamp skal lagene registrere hvilke spillere de har hentet fra et annet lag, dette gjøres i sekretariatet.

Turneringsspill/kampoppsett

Lagene deles inn i puljer og spiller seriesystem i innledende kamper. Det er ikke sluttspill for de yngste klassene, og det blir heller ikke satt opp resultattabell for disse klassene. Sluttspillet for de øvrige klassene skjer etter cup-systemet. Alle lagene er garantert 4 kamper. Der ikke annet er bestemt, følges NFF’s regler for fotball på små baner.

Turneringsreglementet ligger for øvrig på www.bul-alta.no/fotball

 

Lagansvarliges oppgaver

I en turnering for barn og ungdom må sikkerhet og ansvar tas på alvor. For å oppfylle våre krav til sikkerhet og erstatning må alle klubbene oppgi en hovedansvarlig ved påmelding. I tillegg skal lagene være representert med en hovedansvarlig (lagleder) for laget. Lag som innkvarteres skal ha minimum to voksne som følger laget.

Ankomst

Når laget ankommer Sport1 Cup 2017 må lagleder henvende seg for registrering. Spillere skal registreres i profixio før turneringsstart.

Annen informasjon lastes ned fra hjemmeside, www.bul-alta.no.

Hvor skal lagene bo og sove?

Lagene tilbys overnatting på diverse skoler i Alta, informasjon om hvilke skoler som tildeles blir sendt ut til hvert lag. Ta med sovepose og liggeunderlag. Se eget avsnitt om priser for overnatting.

Lagledere har ansvar for ro og orden. Før laget forlater skolen ved turneringens slutt, skal lagleder overlevere klasserommet ryddet og rengjort. Vakthavende på skolen kontaktes for kontroll og kvittering. Erstatning for skade vil bli belastet det laget som har ansvar for sitt rom/avdeling.

Hvor kan lagene spise?

Under turneringen vil det være åpen kafe i Finnmarkshallen og på COOP-banen, med mulighet for å kjøpe middag(ikke forhåndsregistrering på middagsservering).

I år er det mulighet å bestille frokost, registrering gjøres i påmeldingslink. Frokosten blir servert i Finnmarkshallen.

Avgifter og priser                                                                                                         

Påmeldingsavgift:           kr 1400,-

Overnatting pr. lag         kr 1200,-                                                                            

BUL sender fellesfaktura til hver klubb.

Kontaktinformasjon:

BUL Fotball

Thomasbakkveien 22, 9513 Alta

Kontortid: 09:00-16:00

950 00692     E-post: fotball@bul-alta.no

Kontaktpersoner; Turneringsleder Dag Ivar Andreassen, 40165049. Jarle Hjelmhaug, 99035980.

 

Velkommen til Sport1 Cup 2017

 

 


Bossekop Ungdomslag
Postadresse: Thomasbakkveien 22
9513, Alta

©2017 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift